Bồn Nước Không rỉ

So với thép cacbon thấp thì thép không gỉ có:

· Tốc độ hóa bền rèn cao

· Độ dẻocao hơn

· Độ cứngvàđộ bềncao hơn

· Độ bền nóng cao hơn

· Chống chịu ăn mòn cao hơn

· Độ dẻo dai ở nhiệt độ thấp tốt hơn

· Phản ứng từ kém hơn (chỉ với thép austenit)

· Các cơ tính đó thực ra đúng cho họ thép austenit và có thể thay đổi khá nhiều đối với các mác thép và họ thép khác.

Cáccơ tính đó liên quan đến các lĩnh vực ứng dụng thép không gỉ, nhưng cũng chịu ảnh hưởng của thiết bị và phương pháp chế tạo.

Quảng cáo

Online

Tổng truy cập : 33096
Truy cập hôm nay : 19
Truy cập hôm qua : 41
Truy cập tháng này : 580
Người đang online : 1